Help ons je financiële situatie actueel te houden

Wij willen dat je goed verzekerd bent en daarom is het belangrijk jouw gegevens actueel te houden. Een wijziging in je persoonlijke situatie kan betekenen dat dit niet meer zo is. Om dit vast te stellen verzoeken wij je onderstaande vragen te beantwoorden.

Is er een wijziging geweest in je gezinssituatie? Of verwacht je dit in het komende jaar?
Ben je van plan te gaan verhuizen of verbouwen?
Zijn in je gezin nieuwe mobiele elektronica (smartphones, tablets, laptops, e.d.) of nieuwe fietsen aangeschaft?
Wil je over één of meer van bovengenoemde antwoorden verzekeringsadvies?