Dekkingen

Basis
 • Brand, ontploffing, schroeien, rook, roet of brandblussing
 • Blikseminslag
 • Hevige storm, regen, sneeuw of hagelschade
 • Vorst, bijvoorbeeld het springen van waterleidingen
 • Inbraak of een poging daartoe
 • Vandalisme of rellen
 • Schade door aanrijding, aanvaring of luchtverkeer
All Risk
Onder de allrisk (alle van buiten komende onheilen dekking) vallen naast de onder basis genoemde gebeurtenissen ook:
 • Omvallen van bomen, hijskranen of hoogwerkers
 • Een eigen ongeluk, bijvoorbeeld als je iets laat vallen
 • Een plotselinge en onverwachte gebeurtenis door een mankement aan het woonhuis
 • Bijna alle andere plotselinge en onverwachte gebeurtenissen
Glasverzekering
De Opstalverzekering vergoedt schade aan glas die ontstaat door brand, storm, hagel of inbraak. Wil je ook andere glasschade verzekeren? Bijvoorbeeld schade die ontstaat doordat uw buurjongen een bal door de ruit schiet? Sluit dan een glasdekking af. Je bent dan ook verzekerd als ruiten breken door:
 • een ongelukje zelf veroorzaakt
 • elke andere gebeurtenis die je niet kon verwachten.
* Krassen op ruiten en vocht in dubbel glas zijn niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

 • Schimmel of ongedierte
 • Onvoldoende onderhoud
 • Als jij of iemand anders die op een verkeerde manier werkzaamheden aan de woning heeft uitgevoerd
 • Slijtage, veroudering of verkleuring
 • Opzet van jou of een andere verzekerde

Veel gestelde vragen woonhuisverzekering

Ik heb een appartement en ben lid van de VVE, moet ik nu toch een woonhuisverzekering afsluiten?
Ook als je een appartement hebt, kunt je bij ons een aanvullende woonhuisverzekering afsluiten. Het kale appartement wordt verzekerd door de Vereniging van Eigenaren. Eigen aanpassingen aan de woning kunnen via ons verzekerd worden.
Is glas standaard meeverzekerd?
Meestal is glas standaard meeverzekerd, controleer dit wel altijd op het polisblad.
Ik heb mijn oude huis nog niet verkocht, het staat leeg. Wat nu?
Als de verzekerde woning leeg staat, wordt de dekking beperkt tot schade veroorzaakt door brand, ontploffing, storm en luchtvaartuigen.
Waarom is de verzekerde waarder hoger/lager dan vorig jaar?
Ieder jaar controleren wij of de herbouwwaarde van je woonhuis bijgesteld moet worden. Soms is dit omhoog, soms omlaag afhankelijk van de ontwikkeling van de bouwkosten.
Wat is onderverzekering en hoe kan ik dit voorkomen?
Onderverzekering betekent dat je voor minder verzekerd bent dan de woning werkelijk waard is. Bij schade betekent dit dat we naar verhouding vergoeden. Je ontvangt dus niet het volledige schadebedrag, maar slechts een deel hiervan. Een adviseur helpt je graag met het voorkomen van onderverzekering door een waardemeter in te vullen of digitaal de gegevens van het woonhuis op te vragen.