Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Als je een bedrijf hebt, kan het gebeuren dat je schade maakt bij jouw klanten tijdens het werk. Denk maar eens aan een schildersbedrijf dat een pot verf over de vloerbedekking laat vallen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) ben je verzekerd voor de schades die tijdens het werk worden veroorzaakt. 

Wat is er verzekerd?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt de schade die je als bedrijf veroorzaakt. Je kunt denken aan de pot verf die wordt omgeschopt. Maar ook een bedrijfspand waar golfplaten van afwaaien, die vervolgens schade veroorzaken aan in de buurt geparkeerde auto’s. Of een product wat jij hebt geleverd waardoor schade ontstaat. De dekking is vergelijkbaar met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, maar dan voor je bedrijf.

Wat is er niet verzekerd?

Beroepsaansprakelijkheid is niet verzekerd met AVB. Dat is verwarrend, want het is aansprakelijkheid die samenhangt met jouw bedrijf. Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het bijvoorbeeld om een verkeerd advies dat je hebt gegeven of het geven van onjuiste of onvolledige informatie. Eigenlijk dus schade die is ontstaan door gemaakte fouten in jouw werk. Hiervoor kun je wel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ook is er standaard geen dekking voor spullen die je “onder opzicht” hebt. Bijvoorbeeld een keuken die je aan het plaatsen bent en beschadigd raakt. Jij hebt de keuken op dat moment in bezit en schade daaraan valt dan niet standaard onder de AVB. Bij sommige verzekeraars kun je dit  wel meeverzekeren. Ook als je slecht werk aflevert en daarop wordt aangesproken, is er geen dekking op de AVB. Dat valt onder het ondernemersrisico.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die een (vrije)beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden. Bij fouten gaat het bijvoorbeeld om vergissingen, nalatigheid, onjuiste adviezen en onzorgvuldigheden.

Het zijn vooral adviserende beroepen die een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Hieronder zullen we wat voorbeelden geven van beroepen die in aanmerking komen voor het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  • Administratiekantoren
  • Adviesbureaus
  • Advocaten
  • Assurantietussenpersonen
  • Architecten
  • Makelaars
  • Medici
  • Notarissen
  • Ziekenhuizen​
Wat is er verzekerd?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt jouw aansprakelijkheid voor schade van derden, door fouten die jij maakt in de uitoefening van jouw beroep. Zowel fouten die je zelf maakt als fouten van mensen die onder jouw verantwoordelijkheid werken, zijn verzekerd. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor vermogensschade. Voorbeelden hiervan zijn winstderving, verlies van marktaandeel en kosten in verband met vertraging.