Wat verzeker je met een ziekteverzuimverzekering?

Met de verzuimverzekering ben je verzekerd van loondoorbetaling en hulp bij re-integratie van een zieke medewerker. Deze verzekering vergoedt dit met een maximum van 104 weken. Het maximaal te verzekeren jaarloon van de medewerker is meestal € 125.000,-

Wel verzekerd
  • Loondoorbetaling voor 2 jaar
  • Je kunt 25% werkgeverslasten meeverzekeren
  • Verzuimbegeleiding en re-integratiehulp
  • Een vast aanspreekpunt voor je verzuimmeldingen
  • Is een ander aansprakelijk? Dan wordt de schade vaak verhaald
Niet verzekerd
  • Loondoorbetaling voor medewerkers die al ziek zijn voor de ingangsdatum
  • Arbeidsongeschiktheid door opzet of roekeloosheid
  • Directeur groot aandeelhouders (DGA)
WGA Eigenrisicodrager

Als je WGA eigenrisicodrager wordt, ben je als werkgever verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar betaal je de WGA uitkeringen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering.

WGA Aanvullingsverzekering

Wanneer je werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt kan dit grote financiële gevolgen met zich mee brengen. Voor zowel de ondernemer als voor de werknemer. In het slechtste scenario ontvangt de werknemer met een WGA-uitkering nog maar 28% van zijn of haar salaris voor de arbeidsongeschiktheid. Met de WGA-aanvullingsverzekering wordt deze inkomensterugval van de werknemer voor een groot deel opgevangen.

WIA Excedentverzekering

Bij arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen voor iedere medewerker verschillend. De wetgeving verzorgt een uitkering van maximaal 70% van het gemaximeerde jaarloon. Hierdoor ontstaat er voor medewerkers die meer verdienen dan dit loon een extra tekort. Met de WIA Excedentverzekering zorgt u voor een aanvulling op de wettelijke WIA uitkeringen tot maximaal 80% bij volledige arbeidsongeschiktheid.